Gipsarski radovi – Crna Gora ima svog virtuoza!

Gipsarski radovi
Gipsarski radovi

Gipsarski radovi ili gips enterijeri, kako vam paše, bili su izazov od kojeg me iskreno da kažem bilo strah kako će ispasti.

A pazite sad – bili su jedina faza u poslednjih godinu dana koja je protekla lagodno, bez peripetija i bez ikakvog opterećivanja sa moje strane. Čak nisam morao sam ni da se organizujem oko nabavke materijala, već sam uživao iz prikrajka i posmatrao, eventualno iznoseći gipsane table kako bih fizički pomogao.

Nešto više o gipsu kao materijalu

Konsultujući se sa njegovim visočanstvom Google-om, naišao sam na neke zanimljive detalje o gipsu kao materijalu, i kako su gipsarski radovi postali sastavni dio “suve gradnje”.

Gips je stijena koja je stara preko 200 miliona godina, nastala taloženjem. Gips se vrlo lako obrađuje i koristi u građevini već dugi niz godina. Karakteriše ga to da je potpuno neškodljiv i biološki besprekoran i samim tim prilagođen okolini.

Gips inače posjeduje pH vrijednost ljudske kože.

Zbog samog gipsanog jezgra, gips-kartonske ploče karakteriše negorivost. Gips u sebi veže oko 22% kristalne vode što kod ploča debljine 15mm iznosi oko 3 litra po m2. Hipotetički, u slučaju da dođe do požara, ta voda djeluje kao vatrogasac.


Potraga za gipsarima

Opet za razliku od mnogih faza, ovdje nije bilo puno razmišljanja, dvoumljenja i iscrpljujućih pregovora.

Za Bojana sam saznao preko svog voljenog kuma Alekse, kada je on upravo bio zadužen za gipsarske radove tokom izgradnje Aleksine kuće. Srdačna preporuka od strane kuma, bila je dovoljan garant da ni ne pitam za cijenu, već da Bojana zamolim da pronađe malo vremena za nas i pomogne nam u našoj putešestviji izgradnje porodične kuće na selu.

Tako je i bilo.

Gips enterijeri Bojan kako mu glasi ime na Instagramu, stigao je u Laleviće u Danilovgrad.


Specifikacija radova

U odnosu na glavni projekat kuće, odlučili smo bili da smanjimo broj pregradnih zidova i spuštenih plafona na kući kako bismo ostvarili neke, da kažem, uštede.

Potrebno je bilo u dnevnoj sobi sakriti pojedine grede i na uskom prostoru spustiti plafone. Takođe, trebalo je uraditi police od gipsa, kako bi se “uokvirio” kamin za koji su zaslužni u firmi Kamini Dragović. O tome će se uskoro pisati poseban tekst. 🙂

Trebalo je u kupatilu sakriti cijevi i po plafonu i zvučno ih izolovati, a takođe je trebalo i sakriti vertikalne cijevi koje komuniciraju od bojlera na tavanu do svih potrošača unutar kuće. Sve je trebalo stopiti na način i da se sakriju wc konzole ali i da se kreiraju unutrašnje police čime bi se iskoristio lijepo prostor.

Azmafon zvučna izolacija

Čekao nas je i gipsani pregradni zid između dvije spavaće sobe, koje sam namijenio za brata i sestru dok se isti ne ožene i ne udaju, nakon čega će ih koristiti moja djeca.


Hronologija dešavanja – Gipsarski radovi

Ono što je bitno napomenuti jeste da je potrebno stvoriti određene preduslove kako bi gipsarski radovi mogli da stupe na scenu. U prvi mah, to su naravno:

Dan prvi

Gipsarski radovi su mogli da počnu.

“Napadnuta” su kupatila jer se dan kasnije očekivao dolazak hidroizolatera koji su trebali da premažu čuvenu prvu ruku, tako da je u ovom slučaju gips bio neophodni preduslov da oni uđu takođe.

oblaganje gipsom - gipsarski radovi

iiiii ****Slika iz budućnosti ***

iiiii ****Slika iz budućnosti ***

Dok se prvi radni dan privodio kraju, potrebno je bilo iznijeti desetak gipsanih tabli od cc 20kg, dok se poneko bezbrižno igrao u dvorištu iza kuće. 🙂

Pogled na planinu Garač. Lalevići Danilovgrad

Dan drugi

Nakon što su Kamini Dragović ugradili svoje čedo u dnevni boravak, na scenu su mogli da stupe Bojan i njegov kolega. Cilj je bio sakriti unutrašnjost iza grede i spustiti plafon, a zatim milimetarski precizno stvoriti ni iz čega nešto. U našem slučaju – police oko kamina.

U međuvremenu postavljena je i zidna konstrukcija između dvije sobe, ispuna kamenom vunom i oblaganje gipsanim tablama.

Termoizolacija kamena vuna pregradni zidovi od gipsa gipsarski radovi

Dan treći

Treći dan prošao je mahom u postavljanju lajsni i bandažiranju svih površina ili ti “uniflotiranju” kako to gipsari još zovu. Naime, tim završnim korakom, stvorena je pretpostavka da i gleteri mogu da uđu i na već spremnu podlogu nastave svoj rad.


Proces izvođenja – Gipsarski radovi

Zahvaljujući Bojanu, prateći ga dok radi i stalno propitujući kao dijete i konsultujući, i sam sam naučio nešto kad je u pitanju tema – gipsarski radovi.

Kao nešto što je sumarno za sve aspekte kad su gipsarski radovi u pitanju, potrebno je:

  • Premjeriti sve dimenzije;
  • Laserom izvući sve pravce.. tzv “libele”;
  • Donijeti obične i vlagootporne table, CD, UD i ostale profile kao i pur pjenu, fugenfiler, bandaž trake i uniflot;
  • Donijeti termoizolaciju i zvučnu izolaciju, u slučaju potrebe i želje investitora.

Oblaganje WC konzola

“Gotovom proizvodu” zatvorene wc konzole prethodi nekoliko faza. Još prije malterisanja, u fazi postavljanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, potrebno je postaviti konzolni vodokotlić na adekvatnu visinu na koju će finalno biti montirana konzolna wc šolja. Zatim tokom malterisanja, potrebno je zaštiti najlonom instalaciju, dok na red ne dođu gipsarski radovi.

Prilikom oblaganja gipsom, prvo treba iza konzole (gipsari sve zovu “geberit” iako smo mi uzeli Alca Plast) postaviti UD profil, dok se na prednju stranu polažu dvije vlagootporne table ili jedna akva panel tabla.
Gips se reže po pravilnim dimenzijama “geberita” i polaže sa svih strana i zatim pričvrsti za profile. Praznine i ivice se popunjavaju fugenfilerom, kako bi kasnije sve bilo zaptiveno i spremno za potrebe hidroizolacije.

Gipsarski radovi oblaganje wc konzola gipsom

Spušteni plafoni

Ako se vratimo korak unazad, prije mjerenja i lasera, prvo je potrebno doći do adekvatnog idejnog rješenja, kada su spušteni plafoni u pitanju.

Ukoliko se spušteni plafoni rade zbog sakrivanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, iste je prije zatvaranja potrebno zvučno izolovati. To se najčešće radi ili sa azmafonom koji je klasični zvučni izolator, ili blago povoljnijom varijantom – mineralnom vunom, koja je ujedno i termo i zvučni izolator.

Nakon što se odredi visina do koje se spušta plafon, uzima se laser i sve niveliše obilježavajući tačke spusta, a koristi se i kanap, kako bi ostale linije. Po datim linijama se obodno stavljaju UD profili, dok poprečno njima idu tzv. CD profili, koji se postavljaju na distancere ili na visilice osovinskog razmaka 50cm.

Ponovno se vraćajući na vodovodne cijevi, ako je riječ o kupatilu tada za zatvaranje treba koristiti vlagootporne table kojima se ploča plafon.

Na kraju, na spojevima se maže uniflotom, postavljaju bandaž trake i zatim ponovno u dvije ili tri ruke nanosi, kako bi spojevi bili što bolje zaptiveni.

Time je plafon spreman za gletovanje.

Gipsarski radovi

Pregradni zid od gipsa

Kada su u pitanju pregradni zidovi od gipsa, treba odrediti laserom tačke na:

  • plafonu;
  • zidu;
  • i podu.

Po podu i plafonu, postavljaju se UW profili, dok se oni vertikalno “vežu” sa CW profilima i to osovinski na udaljenosti od 62.5cm.

Zid se pločaaa se sa jedne strane, a zatim se u slučaju zahtjeva investitora, kao ispuna unutra postavlja mineralna vuna debljine 5-10cm, nakon čega se postavljaju ploče i sa druge strane i zatim spojevi bandažiraju i mažu uiniflotom.

Nakon toga je pregradni zid od gipsa spreman za gletovanje.

Ne treba zaboraviti ni električara koji treba da ostavi dovoljne dužine potrebnih kablova koje zatim gipsar pozicionira na dogovorena mjesta.

Before:

vs After

Gipsane police

Kada je riječ o policama, iste treba prvo iscrtati po zidu. Za njih se koriste CD i UD profili.
Kada se podijele visinski po želji investitora, obodno se umeću UD profili, dok poprečno njima idu CD profili koji su faktički ti koji nose opterećenje (2 CD profila).


Ploča se postavlja sa gornje i donje strane kao i čeone strane i sve se fiksira.

Za kraj, postavljaju se ugaone aluminijumske lajsne nakon čega se badažira trakama i uniflotom.

Police su time takođe spremne za gletovanje.

Ostali radovi u kupatilu

Trebalo je sakriti sve vertikalne i horizontalne cijevi u dva kupatila kako isti ne bi bili upečatljivi na jako ružan način.

Bojan je to izveo na fenomenalan način. Procedura je slična kao kod prethodno opisanih stavki.


Nešto je još ostalo?

Da!

Kako će jedan od narednih tekstova biti posvećen firmi Kamini Dragović, tako valja istaći da je što se gipsarkih radova tiče, ostalo da se napravi ukrasna lajsna oko kamina u dnevnoj sobi, gdje je puno povjerenje dobio naravno Bojan da stavi svoj pečat na enterijer naše kuće.

Nadam se da će ovaj dio biti ostvaren sredinom avgusta 2023. godine.

Role model odnosno izvor ideja nam je bio Pinterest, a dizajn je napravila sestra Anđela Savović, osnivač firme A Space, koji se uspješno bavi dizajnom enterijera.


Cijena – gipsarski radovi

Cijene gipsarskih radova najčešće se određuju shodno dužnim metrima ili pak metrima kvadratnim, zavisno od ofisa posla, i u toj cijeni su sadržane “ruke + materijal”.

Oblaganje WC konzola gipsom. Počevši od kupatila, zatvaranje wc konzole ili kako ih gipsari unificirano zovu “Geberita” košta 50 EUR po konzoli.

Spušteni plafoni. Zavisno od toga da li se postavljaju table koje su otporn(ij)e na vlagu (za mokre površine poput kupatila) ili ne, određuje se cijena po m2. Takođe, zavisno i od toga da li će te kao što smo mi, iskoristiti azmafon (zvučnu izolaciju) da izolujete vodovodne i kanalizacione cijevi kao mi što smo, prije spuštanja plafona. Tu je cijena okvirno 25 eur po m2.

Pregradni zidovi od gipsa. Broj pregradnih gipsanih tabli, širina profila, kao i umetanje termoizolacije (ujedno i zvučne) u otvorima, činioci su od kojih zavisi cijena. Neki prosjek je 30 eur po m2 (pa na više)

Police od gipsa. Ovdje u pomoć priskaču dužni metri i cijena zna da varira koliko vas gipsar voli ili ne.

Zidne obloge + otvori. Opcija za kupatila kako bi se “geberit” utopio u zid. Cijena se računa po m2, i dodatno zavisi od broja i veličine otvora za unutrašnje police.


Ukupan utisak kad su u pitanju gipsarski radovi

Fenomenalan utisak koji je na mene ostavio Bojan Vitorović, zajedno sa njegovim saradnikom, u obavezi sam da prenesem ovdje na blog i preporučim čovjeka kao ozbiljnog profesionalca za posao koji njegova ekipa radi.

Iskrena preporuka da unajmite Bojana kad su u pitanju gipsarski radovi, slobodno se javite za njegov kontakt!

Ocjena majstorima

Od 1 do 5, ocjena za gipsare je Čista Desetka! Pravac fakultet. 🙂 


Podrška

Ukoliko želite da podržite cijelu priču i blog o gradnji kuće koji vodim već duže od tri godine, možete posjetiti stranicu PODRŽI ME, gdje ćete vidjeti koji su to mogući načini.

Gipsarski radovi – Crna Gora ima svog virtuoza

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You May Also Like