Cementna košuljica – Estrih podloga izlivena!

Cementna košuljica Crna Gora

Faza koja je uz mašinsko malterisanje dala unutrašnjosti potpuno drugi izgled i doprinijela da nešto zaigra u stomaku od sreće je gotova – cementna košuljica

Potraga za izvođačem

Da l’ je to sudbina, il’ ko zna šta li je..” dogovorimo sa jednima, i ti jedni ispale, ne javljaju se. Dogovorim sa drugim načelno i ostane samo da mi se jave sa potvrdom koji dan se počinje iiiiiii ni oni se ne jave (tog dana).
Sve me to navelo da se posavjetujem sa izvođačem grubih građevinskih radova Goranom Vukoviće, kako bi mi preporučio nekog sa kojim sarađuje.

Put me povede ka Alenu Đedoviću, za kojeg se ispostavi da sam već dobijao preporuke od prijatelja. E sad, kako ni sam više ne znam gdje mi je glava ( 🙂 ) tako sam propustio da se još ranije dogovorim sa njim.

Alen, koji možda i jedini ima dvije ekipe za rad košuljice u Crnoj Gori, prilikom posjete kući zaista uliva veliko povjerenje, kako zbog zavidnog znanja tako i mom dobrom osjećaju u stomaku, zbog čega i pružamo ruku i dogovaramo načelno početak radova.


Naša površina za rad

Shodno predmjeru i predračunu, iz kako sad to davno izgleda glavnog projekta kuće, za fazu cementna košuljica bilo je predviđeno okvirno 210m2. Ipak, kako smo odlučili da na ulaznom trijemu ne radimo košuljicu iz određenih razloga, tako se površina smanjila na nepunih 200m2.

Bez košuljice na ulaznom trijemu, keramičar će imati nešto više izazova, što se tiče pripreme podloge prije postavljanja ljepila i keramike (zbog neravnina betona), pogotovo na stepeništima sa dviju strana.

Sa tim predmjerom sam i, u mom excel fajlu za budžet, analizirao potrebne količine, te cijenu “ruku” majstora.


Specifikacija materijala i nabavka

Konsultacijom sa Alenom ali i ljudima koji su pravili kuće prije mene i naravno internet stranicama, dogovoreno je bilo da se poruči sljedeće:

  • 13m3 prane greze;
  • Paleta Titan cementa (40 dzakova);
  • 5 pakovanja mikro fiber vlakana;
  • 200m Termoizolaciona dilataciona traka debljine 1cm;
  • Najlon folija Regenerate zelena 50m.
Materijal za cementnu košuljicu

Cementna košuljica se obično postavlja na neku zvučnu i termoizolacinu podlogu, a ne direktno na beton, te je nas to navelo na planirane investicije i razmišljanja šta je najbolje, i da li imamo budžet za to.


Proces izvođenja – Kako se radi cementna košuljica ?

Cementna košuljica ili plivajuća estrih podloga predstavlja vid podne konstrukcije koja obezbjeđuje ravnu podlogu za postavljanje završnog sloja poda – u našem slučaju keramike i laminata. A može da bude i parketa, vinila ili tarketa ukoliko ste budžetski potentniji od nas.

Cementna košuljica se sastoji od mješavine cimenta, greze – agregata sitne granulacije (0-4 mm) i vode. Odnos agregata i cementa je 3:1. Cementna košuljica treba da zadovoljavi određene tehničke karakteristike kako bi se postigla kvalitetna i trajna podloga, nakon čega mora postići stepen vlažnosti manji od 5% kako bi bila spremna za postavljanje završnih podloga, o čemu će tek biti riječi

cementna kosuljica

Dodatno, cementna košuljica služi za smještanje podnih instalacija poput cijevi za podno grijanje (kod Toplotne pumpe recimo).

Debljina cementne košuljice

Debljina cementne košuljice se određuje u odnosu na zahtijevanu visinu poda i stepen opterećenja koje se javlja tokom eksploatacije objekta. Kako betonska ploča nije idealno ravna, nailazimo da je ista negdje 1-2cm viša/niža zbog čega treba sve dovesti u istu ravan. Za reper se obično koriste visina prvog stepenika i donji nivo ulaznih i balkonskih vrata, ispod kojih treba da prođe završna podloga.

Debljina košuljice se uglavnom kreće od 5-6 cm, a može da bude i deblja u slučaju neke drastične razlike u visini betonske ploče. Ono što je neki minimum jeste 4 cm kako bi ista imala kompaktnost čime bi se spriječilo pucanje.

cementna košuljica

Njegovanje tokom izlivanja – cementna košuljica

Prije postavljanja završnog sloja poda (kod nas laminat i keramika) cementa košuljica mora biti potpuno suva, bez zaostale vlage, za čije ispitivanje vlažnosti služe posebni uređaji.

Ono o čemu je potrebno voditi računa jeste prebrzi gubitak vode zbog isparavanja tokom početne faze očvršćavanja košuljice, jer može da se desi da voda ispari suviše brzo nakon čega će doći do naglog skupljanja košuljice i pucanja. Zbog navedenog razloga je neophodno na pravi način njegovati cementnu košuljicu kako ne bi došlo do njenog oštećenja. 

Priprema podloge

U slučaju da imate razvodne cijevi za grijanje po podu, postavlja se termoizolacija (ujedno i zvučna). Materijal se pažljivo siječe i umeće oko cijevi upotrebom skalpela. Termoizolacija se ne postavlja pritisnuta uz ivice zidova, već se kao distancer postavlja dilatacione traka debljine 0,5-1 cm o kojoj pišem u narednim pasusim detaljnije. Nakon postavljanja termoizolacije preko cijelog poda, kompletna podloga se prekriva najlon folijom.

Prije početka radova, potrebno je još postaviti laser kako bi se precizno odredile visine.

Faza izlivanja – cementna košuljica

Cementna košuljica se poslednjih godina najčešće mašinski izliva što znači da smjesa cimenta, greze i vode se miješa u profesionalnoj mašini, nakon čega se pod pritiskom izbacuje pumpom kroz dugačko crijevo na površinu poda kroz tzv “top” koji vertikalno izbacuje smjesu.

top dispanzer cementna košuljica

Nakon izlivanja, masa se ravnomjerno šire i oblikuje ravnjačama i letvama po površini, vodeći računa da se odabrana visina ispoštuje za početak na krajevima i nivo libelom svede i na sredinu. Oni napredniji koriste i laser za potpunu preciznost.

ravnjača cementna košuljica libela

Nakon što se podloga niveliše, na red dolazi izravnjavanje koje obezbjeđuje potpuno ravnu i glatku površinu poda. Ovo izravnjavanje naziva se još i perdašenje i izvodi se specijalnom rotirajućom mašinom, koju u Crnoj Gori popularno zovemo “helikopter”.

cementna košuljica

Ono što se treba imati u vidu jeste da je košuljicu potrebno izliti u dva sloja ukoliko planirate keramiku i parket, koji se visinski razlikuju.

Dozvoljena vlažnost

Zavisno od perioda u godini, ali u oblasti gdje gradite i vlažnosti vazduha, za sušenje cementne košuljice je potrebno minimum mjesec dana kako bi ista postigla stepen vlažnosti koji dozvoljava dalje postavljanje završne podloge.

Idealno bi bilo da stepen vlažnost bude manji od 2,5%, a nerijetko se u Crnoj Gori praktikuje da bude makar niže od 5%, kako bi se radovi “ubrzali” 🙂

Postoje specijalne mašine koje isušuju podlogu za kratak period, ali nemam saznanje ko ih posjeduje i za koliko iznajmljuje. Sa druge strane, uređaji kojim se provjerava vlažnost su standard, i tu opciju biste trebali iskoristiti prije nego postavite završni pod.


Termoizolacija

Poglavlje za koje će biti pisan u budućnosti zaseban tekst i obraditi zašto smo se baš odlučili za proizvod – kamena vuna.

kamena vuna cementna kosuljica crna gora

Osim vune, za termoizolaciju je potrebno bilo uzeti i dilatacionu traku, koja služi kao barijera fizička barijera između košuljice i zida čime se stvara dvojak doprinos. Prvi – sprečava odnosno smanjuje jačinu prenosa zvuka između prostorija. Drugi – sprečava tzv. toplotni most* čime doprinosi termoizolaciono. Zbog male razlike u cijeni, ovdje nismo željeli da štedimo, već smo se odlučili umjesto za 0,5 za 1cm zbog boljih performansi.

Što se tiče kamene vune, zbog ranije definisanih visina podloge, na osnovu kojih je urađen prvi stepenik, kao i ulazna vrata i ona balkonska, mogli smo se maksimum kamenom vunom podići 2cm visine, preko koje je postavljen zeleni najlon.

*Toplotni ili termički most (još nazivani i kao hladni mostovi) u građevinarstvu označavaju mjesto na termičkom omotaču objekta, gdje dolazi do prekida termoizolacije materijalom koji je loš izolator (poput betonskih elemenata). Do prekida termoizolacije dolazi na mjestu susreta različitih konstruktivnih elemenata objekta (kao što su spoj betonskog elementa i zidanog zida) i ovo u građevini predstavlja izazov za efikasno izbjegavanje. građevinarstvu nemoguće u potpunosti izbeći.

Preporuka - Kada postavljate kamenu vunu, koristite neku bolju masku za lice i budite u dugim rukavima i nogavicama, jer će vas uhvatiti posle kašalj i svrab. :)

Dan prvi i peripetije

Sve je počelo bajkovito. Čitavi sprat završen je za nekoliko sati i očekivanje je bilo da ćemo za jedan čitavi dan opičiti čitavu kuću (četiri dana svečeva je bilo od sjutra dan i cilj je bio odraditi kuću kako bi se podloga taman sušila, prije sljedećih faza.

Ipak, da u svakoj fazi mora nešto da pođe kako ne treba (Marfijev zakon je ozbiljan protivnik kada gradite kuću) postarala se faktički nova mašina, tek izašla iz garancija, koja je počela da trokira tokom rada, zbog čega su radovi obustavljeni.

mašinsko izlivanje cementne košuljice


Na popravku i nastavak radova se čekalo čitavih 7 dana što se zbog nekih budućih događaja ispostavilo zapravo i kao dobro, ali o tome u narednim tekstovima 🙂


Dan drugi i finiš

Preostalih 80m2 protekle su atmosferi Oće-Neće u mojoj glavi. Kako smo poručili 13m3 greze tako se postavljalo pitanje da li će možda iste zafaliti i šta da radimo ako bude trebalo poručivati 1m3 ili čak i manje (a Alenov kamion upravo za te svrhe bio je na servisu).

Bližeći se kraju, a proučavajući tačne količine materijala, dali smo se i u grebanju lopatama preostalog dijela koji je bio iznad postavljenog najlona, a sve kako bi “pokupili” sve što je poručeno bilo i iskoristili na pravi način.

Zaključno sa ulaznim hodnikom i zatim vanjskom ostavom, uspješno su okončani radovi, a bilo je jasno da za ulazni trijem svakako ne bi imalo dovoljno materijala, i da je donijeta i tu prava odluka.

Cementna košuljica Crna Gora

Potrošnja materijala za fazu cementna košuljica

Neverovali ili DA, ali je faktički greze ostalo samo lopata i po, zbog čega se Alenov savjet ispostavio kao sjajan. Naime, namjeravao sam da poručim nekih 16m3 kako “ne bi falilo”, zbog čega mi je Alen predložio da uštedim i poručim manje. Preciznost je zaista bila sjajna.

Takođe, ono što valja istaći, jeste da je bilo potrebno još nekoliko džakova cimenta, i to prilikom planiranja nekog vašeg budućeg, trebate imati u vidu.

Moja je preporuka da za 100m2 površine uzimate 7m3 greze i 25 dzakova cimenta, i da se po tome vodite kada planirate.


Cijena radova – Cementna košuljica

Trenutna cijena prane greze iznosi 40 EUR sa transportom na lokalu, dok je najbolja cijena cimenta trenutno nažalost čak 8,3 EUR po dzaku.

Najbolja cijena trenutno za ruke za košuljicu iznosi 4 EUR/m2.

Nas je sveukupno (bez kamene vune) košuljica koštala 8,88 EUR/m2. Može li bolje od toga? Jako teško.

Topla preporuka je da sami organizujete nabavku materijala, jer je cijena kod mnogih 12 EUR/m2 kada oni nabavljaju isti. :)

Ukupan utisak

Fenomenalan utisak koji je na mene ostavio Alen Đedović u obavezi sam da prenesem ovdje na blog i preporučim čovjeka kao ozbiljnog profesionalca za posao koji njegova ekipa radi.

Iskrena preporuka, slobodno se javite kako bih vam proslijedio njegov kontakt!

Ocjena majstorima

Od 1 do 5, školskim sistemom, ocjena za malterdžija je čista petica!  Iskrena preporuka da unajmite Alena Đedovića i njegovu ekipu.


Podrška

Ukoliko želite da podržite cijelu priču i blog o gradnji kuće koji vodim već duže od tri godine, možete posjetiti stranicu PODRŽI ME, gdje ćete vidjeti koji su to mogući načini.

Cementna košuljica – estrih podloga

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You May Also Like