Cijena dokumentacije za izgradnju kuće

UT uslovi


Geodetske usluge

  • Izrada Geodetske podloge – 100 EUR.

Glavni projekat sa fazama

  • Idejno rješenje – partnerska marketinška saradnja sa arhitektama A12 project; Inače je prosječna cijena 15 EUR/m2 bruto.

(nastaviće se)


Pročitajte još:

Šta je od dokumentacije sve neophodno prikupiti kako bi se stekli uslovi za legalnu izgradnju kuće u Crnoj Gori.