Cijena dokumentacije za izgradnju kuće

UT uslovi


Geodetske usluge


Glavni projekat sa fazama

  • Idejno rješenje – partnerska marketinška saradnja sa arhitektama A12 project; Inače je prosječna cijena 15 EUR/m2 bruto;
  • Glavni projekat arhitekture; (u toku)
  • Projektovanje konstrukcije; (u toku)
  • Projektovanje elektroinstalacija jake i slabe struje; (u toku)
  • Projektovanje vodovoda i kanalizacije. (u toku)
  • Zaštita na radu (u toku)

(nastaviće se)


Pročitajte još:

Šta je od dokumentacije sve neophodno prikupiti kako bi se stekli uslovi za legalnu izgradnju kuće u Crnoj Gori.

U medjuvemenu evo i II dijela dokumentacije potrebne za izgradnju kuće u Crnoj Gori (s obzirom na to da je bilo preobimno da sve stane u jednu objavu).